Välkommen till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen Stockholm

OBS! Nytt datum!

Fastighetsmomsgruppens medlemmar inbjuds härmed till höstens seminarium torsdagen den 14 november 2019 kl 09:00-13:00 i våra lokaler på Skeppsbron 20 i Stockholm.

Vi kommer dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör fastighetsföretag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc.
Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar ett ämne eller en viss frågeställning.

 

AGENDA: (tiderna är ungefärliga)
09.00-09.30  Kaffe och fralla
09.30-10.10  Nyheter inom momsområdet för fastighetsföretag
10.10-10.50  Workshop (se mer härom nedan)
10.50-11.10  Fika
11.10-12.00  Fortsättning workshop
12.00-13.00  Gemensam lunch

 

WORKSHOP:
Det finns idag ett ständigt ökande antal fastighetsägare på marknaden vilka, såsom ett alternativ till hotellvistelse, erbjuder lägenheter för uthyrning vecko- eller månadsvis. Under workshopen går vi igenom momsmässiga överväganden kopplade till dessa s k longstay boende/hotell utifrån ett fastighetsägar/hyresvärds perspektiv; vi sammanfattar rådande rättsläge, vi diskuterar kopplingen till stadigvarande bostad, vi belyser avtalsfrågor etc. Vi kommer vidare att göra en statusgenomgång av momshanteringen vad gäller koncerninterna tjänster.

 

DATUM & TID:
Torsdagen 14 november 2019 mellan klockan 09:00-13:00

OSA:
Anmäl dig senast fredagen den 8 november 2019 genom att fylla i nedanstående formulär.

PLATS:
Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20, Stockholm
Tel: 08-522 441 00

 

Varmt välkommen
Skeppsbron Skatt

 

Pär Sundberg
Partner, Indirekt skatt

Anmäl dig nu