Skeppsbron Skatt i Malmö bjuder in till forum för fastighetsmomsfrågor

Skeppsbron Skatt driver sedan några år tillbaka en särskild momsgrupp för företag inom fastighetssektorn. Genom gruppen, som finns i Stockholm och Malmö, förmedlar vi information om moms och andra indirekta skatter särskilt anpassad för företag inom fastighetsbranschen. Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till ett halvdagsseminarium samt ett nyhetsbrev per år.

 
Då vi märkt av en ökad efterfrågan på medlemskap i gruppen i Malmö kommer vi starta upp ytterligare en ”Fastighetsmomsgrupp” i Malmö och starten sker i form av uppstartsmötet den 22 maj på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.

 

Vid uppstartsmötet kommer vi inledningsvis att presentera ”fastighetsmomsgruppens” koncept närmare. Härutöver kommer vi att ha ett kortare nyhetsavsnitt med bland annat aktuell domstolspraxis som berör företag i fastighetsbranschen och en kort presentation av vissa frågor/ämnen som vi vet är av intresse för fastighetsägare, t ex:

 

  • Fällor och fel i samband med frivillig skattskyldighet under uppförandeskede och retroaktivt avdrag
  • Momsfrågor kopplade till uthyrning av kontorshotell och platser i kontorslandskap
  • Överväganden avseende moms på kostnader för hyresgästanpassningar
  • Begreppet ”stadigvarande användning” i samband med frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal

 

Under uppstartsmötet kommer vi bara översiktligt ta upp dessa ämnen. Vår tanke är att frågeställningarna kommer att analyseras mer detaljerat vid våra framtida halvdagsseminarier.

 

Datum & tid
Onsdagen den 22 maj kl 9:30-13:00
Frukost och registrering 9:00-9:30

OSA:
Fredagen den 10 maj

Plats:
Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö

 

Agenda:
9:00-9:30 Gemensam frukost
9:30-12:00 Seminarium och workshop
12:00-13:00 Gemensam lunch

 

Våra seminarier delas in enligt följande:

Nyhetsblock:
Vi börjar med ett nyhetsblock där vi tar upp nyheter för företag i fastighetsbranschen, exempelvis konsekvenserna av ny lagstiftning, nya rättsfall eller ställningstaganden från Skatteverket.

Workshop:
Därefter har vi en ”workshop” i vilken vi särskilt behandlar ett eller ett par ämnen som berör företag i fastighetsbranschen. Vilka ämnen som diskuteras i workshopen bestäms utifrån våra och gruppmedlemmarnas upplevelser och erfarenheter. De frågor som behandlas vid workshopen behöver inte vara kopplade till nyheter eller förändringar – förutsatt att de berör företag inom fastighetsbranschen kan i princip alla typer av momsfrågor diskuteras.

 
De frågor som vi räknade upp ovan och som vi kommer att beröra under uppstartsträffen är alla frågor som vi tycker lämpar sig som ett ”workshopämne” men, som sagt, här har du som medlem mycket att säga till om eftersom det är medlemmarnas frågor och funderingar som skall diskuteras när vi träffas.

 

Medlemskap Fastighetsmomsgruppen:
Uppstartsmötet är kostnadsfritt. Därefter kostar ett medlemskap 5 000 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta.

Följande ingår:
– Seminarium (1 ggr/år) – nyheter och workshops med handfasta tips som du inte vill missa
– Nyhetsbrev (1 ggr/år) – Momsfrågor som berör fastighetsbranschen
– Nätverk, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra aktörer i fastighetssektorn.

 

Varmt välkommen!

 

Skeppsbron Skatts momsgrupp

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt

Anmäl dig nu