Skeppsbron Skatt bjuder in till kurs/e-kurs om fällor och fel i momshanteringen 2020!

Stockholm: 10-11 november

Malmö: 17-18 november

Göteborg: 24-25 november

 

Skeppsbron Skatt erbjuder ett tvådagars kurspaket där vi fokuserar på de vanligaste fällorna och felen vi stöter på i vår rådgivning. Kursen riktar sig till dig med erfarenhet av att hantera svårare momsfrågor. Målet med kursen är att stärka deltagarnas förmåga att hantera komplexa momsfrågor och undvika fällor och fel i praktiken.

 

Coronaanpassade kurser!
Skeppsbron Skatt och våra samarbetspartners följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för Covid-19. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att skapa en god och säker miljö för våra kursdeltagare på plats.

 • Kurserna har ett maxantal på 50 personer
 • Gott om utrymme i salar och lokaler
 • Utökad städ och hygien
 • Handsprit utplacerat i lokalerna

 

Är du i riskgrupp eller av annan anledning inte kan närvara fysiskt så erbjuder vi deltagande via alternativet e-kurs. Det innebär att du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Dessvärre kommer det inte ges möjlighet att ställa frågor online, som e-kursdeltagare har ni möjlighet att maila in eventuella frågor så behandlar vi dessa i efterhand.

 

Kursinnehåll:

Momsområdet kännetecknas av komplexa regler som ofta ändras och ofta omfattar stora belopp. Kunskap om dessa regler är nödvändigt för att undvika de risker en felaktig hantering kan innebära. En korrekt hantering kan dessutom medföra lönsamma besparingar och förbättrat kassaflöde för ert företag.

 

Företag har olika typer av frågeställningar och därför har vi delat upp kursen i två fristående delar som omfattar två dagar.

 

 • Dag 1: Fällor & Fel – Nationell handel och fastighetsmoms

 • Dag 2: Fällor & Fel – Internationell varu- och tjänstehandel

 

Kursbeskrivning:

 1. Fällor & Fel – Nationell handel & fastighetsmoms

Stockholm: 10 november

Malmö: 17 november

Göteborg: 24 november

De flesta företag som verkar i Sverige berörs på ett eller annat sätt av svensk moms. Kursdagen inleds med en kortare genomgång av momssystemets grunder och uppbyggnad.

 

Därefter fokuserar vi på frågor som kan vara aktuella för de flesta företag som verkar på den svenska marknaden, t ex momshantering i samband med:

 • Bidrag & rabatter
 • Utlägg & vidarefakturering
 • Moderbolags- /koncernfrågor
 • Avdragsbegränsningar
 • Hantering av ingående moms i ”blandad” verksamhet
 • Presentkort & vouchers
 • Kundförluster
 • Skadestånd
 • Momsmässig omvärdering
 • Uttagsbeskattning
 • Momshantering i större affärer

 

Momsfrågeställningar på fastighetsområdet kan vålla särskilt mycket huvudbry. Vi kommer därför denna dag även att särskilt belysa frågor kopplade till t ex:

 • Frivillig skattskyldighet
 • Co-working
 • Moms i samband med nybyggnation
 • Uttagsbeskattning för fastighetsförvaltande bolag
 • Jämkningsreglerna
 • Andra frågor kopplade till fastighetsförvaltande verksamhet, t ex omvänd byggmoms och uthyrning för vård och omsorg

 

 

 1. Fällor & Fel – Internationell varu- och tjänstehandel

Stockholm: 11 november

Malmö: 18 november

Göteborg: 25 november

Momsreglerna avseende internationell handel har de senaste åren genomgått flera viktiga förändringar och fler väntar redan 2021. Kursdagen inleds med en kortare genomgång av momssystemets grunder och uppbyggnad.

 

Därefter fokuserar vi på frågor som rör företag som köper och /eller säljer varor och tjänster internationellt. Vi behandlar handel både till och från andra EU-länder och med länder utanför EU, t ex momshanteringen i samband med:

 • Varuhandel inom EU
 • Internationella kedjetransaktioner
 • Internationell handel med tjänster
 • Fasta etableringar
 • Överföringar & lager
 • Export & transaktioner som likställs med export
 • Utlägg & vidarefakturering
 • Import av varor
 • Hantering av fakturering i andra valutor
 • Återbetalning av utländsk moms
 • Andra frågor kopplade till internationell handel, t ex prisjusteringar och fakturakrav

 

Avslutningsvis, nya regler – beslutade och förväntade, t ex försäljning B2C till andra EU-länder (nya regler 2021)

 

Kursernas mål:

Att ge fördjupade kunskaper samt gemensamt diskutera och analysera aktuella praktikfall. Efter denna kurs har du bättre kunskap om hur reglerna fungerar och kan undvika fällor och fel i tid.

 

Kurserna riktar sig till dig som i ditt arbete löpande kommer i kontakt med momsfrågor, t ex:

 • Auktoriserad redovisningskonsult
 • Auktoriserad/godkänd revisor
 • Controller
 • Ekonomichef/CFO
 • Redovisningsansvarig/-chef
 • Revisorsassistent
 • Projektledare
 • Fastighetsförvaltare
 • Logistiker

 

Kursomfattning:

1 eller 2 dagar, 6 timmar per dag , 9:00-16:30 (lunch 12:00-13:00)

Deltagande online? – Välj e-kurs vid anmälan.

 

Pris:

1 DAG: 9 995 kr (ex moms)

2 DAGAR: 14 995 (ex moms)

I priset ingår lunch och övriga förfriskningar (endast vid deltagande på plats).

I priset ingår även kursdokumentationen som utöver presentationsmaterialet kommer att innehålla de olika ställningstaganden, domar mm som behandlas under dagen.

 

Obs! Under rådande omständigheter så blir er anmälan bindande först 1 månad innan kursstart, i samband med detta skickar vi även ut er faktura. 

Inställd kurs: Kursen förutsätter ett visst deltagande på plats.

Anmäl dig nu och säkra din plats!

 

Behöver ni boka rum för övernattning? Vänligen kontakta oss för mer information.

 

Lärare:

Johan Bengtsson, Skatterådgivare, Skeppsbron Skatt

Lina Engman, Skatterådgivare, Skeppsbron Skatt

Pär Sundberg, Skatterådgivare, Skeppsbron Skatt

Mats Holmlund, Skatterådgivare, Skeppsbron Skatt

 

Välkommen med er anmälan genom att fylla i nedanstående formulär.

Anmäl dig nu