Skeppsbron Skatt bjuder in till höstens seminarium i Varuhandelsgruppen i Stockholm

Skeppsbron Skatt driver en särskild grupp för varuhandlande företag. Avsikten med denna grupp är att vi tillsammans med medlemmarna ska förmedla specialanpassad information om moms som särskilt berör varuhandelsområdet.

 

Medlemmarna i gruppen får genom medlemskapet tillgång till nyhetsbrev samt bjuds in till ett seminarium per år. Medlemskap i varuhandelsgruppen kostar 5 000 kr per år (exkl. moms) och företag. Denna avgift ger rätt för två personer per företag (koncern) att delta på vårt seminarium samt för företaget att ta del av och fritt sprida våra nyhetsbrev inom koncernen.

 

Detta seminarium är endast för medlemmar i varuhandelsgruppen. Önskar du bli medlem och delta så är du välkommen att anmäla dig genom att fylla i nedanstående formulär. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att höra av dig till Mats Holmlund.

 

Varuhandelsgruppen inbjuds härmed till höstens seminarium.

 

 

TID:
Fredagen den 26 oktober, kl. 09.00-13.00

PLATS:
Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20, Stockholm

OSA:
Senast fredagen den 19 oktober, anmäl dig genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

 

Vi kommer att dela upp mötet i två delar. Under den första delen kommer vi att behandla nyheter som berör varuhandlande företag i form av ny lagstiftning, nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket etc.

Den andra delen kommer att genomföras i form av en workshop där vi mera ingående analyserar intressanta ämnen eller särskilda frågeställningar.

 

Agenda (tiderna är ungefärliga)
09.00-09.30   Kaffe och fralla
09.30-10.10    Nyheter på momsområdet som berör varuhandlande företag
10.10-10.50     Workshop (se mer nedan)
10.50-11.10      Fika
11.10-12.00      Fortsättning workshop
12.00-13.00     Gemensam lunch

 

Workshop
Vouchers och internationella transaktioner

Nya regler om vouchers/värdebevis införs från och med årsskiftet som innebär ganska betydande förändringar. Vad innebär de nya reglerna och vilka påverkas?
Vi presenterar även vilka nya regler som är på gång med anledning av beslut och förslag från EU: momsdebitering mellan EU-länder, nya regler för e-handel och vid kedjetransaktioner med varor.

 

Välkommen!

 

Mats Holmlund
Partner, Indirekt skatt
Fredrik Mattsson
Partner, Indirekt skatt

Anmäl dig nu

  • Fakturaaddress ifylles endast av nya medlemmar