Seminarium gällande den allmänna fastighetstaxeringen i Stockholm och Malmö

Under 2019 genomför Skatteverket en ny allmän fastighetstaxering (AFT).

Vid AFT 2019 taxeras hyreshus, industri och elproduktionsenheter. Arbetet påbörjas redan under hösten 2018, med ordinarie inlämning av fastighetsdeklarationer den 1 november. Deklarationsblanketter skickas ut från Skatteverket i början av oktober. Anstånd med inlämning brukar generellt sett medges av Skatteverket med inlämningsplan t.o.m. slutet av februari 2019.
 
Taxeringsvärdet för hyreshus gäller normalt sett under tre år och för industri och elproduktionsenheter under sex år. Den allmänna prisutvecklingen på fastigheter indikerar generella höjningar av taxeringsvärdet på hyreshus och industri. Ökade taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsskatt kan påverka lönsamheten negativt. Det finns möjligheter att begränsa ökningen av taxeringsvärdet och därmed bibehålla en god lönsamhet.
 
Vid seminariet kommer vi att presentera de vanligaste fallgroparna och en rad möjligheter vid arbete med fastighetsdeklarationerna. Korrekt hanterat utgör ett rättvisande taxeringsvärde en möjlighet till ökad lönsamhet.

                                                                                                                                                                                                         

STOCKHOLM:

Datum: Måndagen den 24 september

Tid: 09.00 – 10.00, frukost från 08.45

Plats: Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20 i Stockholm tel 08-522 441 00

OSA: Senast onsdagen den 19 september

                                                                                                                                                                                                         

Malmö:

Datum: Tisdagen den 25 september

Tid: 12.00 – 13.00, lunchmacka serveras från 11.45

Plats: Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 5 i Malmö, tel 08-522 441 00

OSA: Senast onsdagen den 19 september

                                                                                                                                                                                                         

Varmt välkommen!

Anmäl dig nu