Ränteseminarium för kommuner och kommunala bolag

Måndagen den 2 december kl 9:00-10:30, frukost från 08:30.
Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20 i Stockholm.

Räntor skapar problem för kommunal verksamhet!
Vi behandlar kritiska frågeställningar kring ränteavdragsbegränsningsreglerna inom kommunal verksamhet.

 

Seminariet hålls av Skeppsbron Skatt och kvalificerad redovisning på Aspia.

Marcus Johansson, Redovisningsspecialist och Ulrica Jerresand, Redovisningsspecialist.

 

Under seminariet kommer vi att dela med oss av erfarenheter om effekterna av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna för kommuner och kommunala bolag. Vi kommer också att presentera vårt ränteverktyg som fungerar som ett stöd vid beräkning av koncernens och enskilda bolags skattekostnad i boksluts- och deklarationsarbetet samt för analys av skattesituationen.
 
Vi kommer bl.a. att prata om:

  • Vad är ränta?
  • Ränteprissättning  
  • Internbanksfrågor
  • Ränteavdragsbegränsningsreglernas påverkan vid förvärv och avyttring av bolag
  • Hantering vid bokslut och en presentation av vårt ränteverktyg

 

Seminariet är kostnadsfritt!

Anmäl dig här nedan, senast den 25 november.

Anmäl dig nu