Frukostseminarium med anledning av OECDs nya rapport om finansiella transaktioner

I somras offentliggjorde OECD det första utkastet om finansiella transaktioner. Syftet är att ge vägledning för hur sådana transaktioner ska analyseras och prissättas.
De transaktioner som behandlas är:

  • Koncerninterna lån
  • Cash pools
  • Hedging
  • Garantier
  • Captives

Utkastet är informationsrikt och ger såväl ris som ros till de prissättningsmetoder som utarbetats av bolag och praktiker men i nuläget är det fortfarande mycket som är oklart.

Under tiden som du har möjlighet att äta lite frukost berättar vi om rapporten; vilken information den innehåller, vilka frågor som fortfarande är oklara och vad vi har att vänta oss framöver. Därefter bjuder vi in till diskussion och du är varmt välkommen att ställa frågor och berätta om dina funderingar om utkastet.

 

Läs vår korta kommentar till rapporten här!

 

Varmt välkommen!

                                                                                                                                                                                                         

MALMÖ:

Datum: 18 september, 2018

Tid: 08.30 – 09:30, frukost från 08:15

Plats: Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 5 i Malmö tel 08-522 441 00

OSA: Sista anmälningsdag är 11 september, 2018

                                                                                                                                                                                                         

STOCKHOLM:

Datum: 20 september, 2018

Tid: 08.30 – 09:30, frukost från 08:15

Plats: Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20 i Stockholm, tel 08-522 441 00

OSA: Sista anmälningsdag är 13 september, 2018

Anmäl dig nu