Skeppsbron Skatt rekryterar specialist inom Global Mobility Services!

Skeppsbron Skatt spetsar erbjudandet ytterligare genom att rekrytera en Global Mobility Specialist med kompetens inom komplexa mobility-frågor vid utstationering av anställda i en global miljö.

Anders_Lagerholm_Global_Mobilty_Services_Skeppsbron_Skatt

Anders Lagerholm kommer närmast från Deloitte Malmö och kommer ansvara för Global Mobility Services hos Skeppsbron Skatt.

 

2019-05-13

Det är en namnkunnig Global Mobility Specialist som vi rekryterar i Anders Lagerholm. Han har mångårig erfarenhet av frågor kopplade till internationellt verksam personal, såsom skatt, ersättning, förmåner, pensioner och lön. Anders har även särskild expertis avseende socialförsäkringstillhörighet och pendlare i Öresundsregionen.

För Skeppsbron Skatts räkning kommer Anders starta upp och driva ett helt nytt och efterfrågat tjänsteområde kopplat till personbeskattning och utlandstjänstgöring. Anders och hans team kommer bistå både arbetsgivare och arbetstagare.

– Det som lockar mig med Skeppsbron Skatt är dels att få möjligheten att vara delaktig i uppbyggnaden av ett nytt tjänsteområde inom ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas, dels att få arbeta med renodlad skatterådgivning utan att begränsas av det hav av oberoenderegler som gäller för rådgivare i en revisionsfirma, säger Anders Lagerholm.

Visionen är att enheten skall växa med ytterligare en till två mobility-specialister under sensommaren. Skeppsbron Skatt kommer därmed att kunna hjälpa till med frågor gällande såväl inhemsk som gränsöverskridande personbeskattning samt socialförsäkringstillhörighet, t ex skattskyldighet och dubbelbeskattningsavtal.

– Skeppsbron Skatts verksamhet utvecklas – sammanslagningen med Aspia förbättrar erbjudandet till marknaden och vi står inför en kraftig expansion. Vi kommer att bredda vårt utbud av kvalificerade rådgivningstjänster och detta skapar behov av nya kompetenser men också utvecklingsmöjligheter för våra nuvarande medarbetare. Att ha Anders och hans specialistkompetens hos oss är ett lyft både för våra kunder och medarbetare, säger Mac Berlin, partner/skattechef på Skeppsbron Skatt.

 

Skeppsbron Skatt är Sveriges största oberoende skatterådgivare med ca 55 medarbetare vid våra kontor i Stockholm och i Malmö. Genom sammanslagningen med Aspia i januari är vi nu en del av Sveriges nya marknadsledande partner för företagsnära tjänster. Vi är en fullservicerådgivare och vi hanterar alla typer av skattefrågor.

Nu höjer vi alltså nivån på vårt skatteerbjudande ytterligare genom att erbjuda kvalificerad rådgivning vid utlandstjänstgöring.


Anders Lagerholm tillträdde tjänsten den 13 maj 2019.