Nya regler om avdrag för moms på kostnader för representation

Från och med ingången av 2017 gäller nya regler om avdrag för ingående moms på kostnader för mat och dryck i samband med representation. Ikraftträdandet innebär att den tidigare ordningen, vilken i princip innebar att tre olika avdragssystem tillämpades parallellt, är överspelad från och med i år.

Förutsatt att kostnaden har ett omedelbart samband till verksamheten möjliggör de nya reglerna ett ”skäligt” avdrag för ingående moms på ett underlag (kostnad exkl. moms) uppgående till högst 300 kr. Skatteverket har givit uttryck för sin uppfattning om de nya reglerna i ett ställningstagande. Enligt Skatteverkets uppfattning är ett avdrag i princip att betrakta som ”skäligt” om den underliggande kostnaden (exkl. moms) inte överstiger 300 kr.

Samma kriterier tillämpas avseende alla typer av förtäring i samband med representation, det görs alltså inte längre någon beloppsmässig åtskillnad mellan avdrag för exempelvis lunch och t ex enklare förtäring i samband med mingel.

Kostnaderna får avse både mat och dryck, inbegripet alkoholhaltiga drycker.  Eftersom avdraget kan avse både inköp med 12 % (mat) och 25 % momssats (alkoholhaltiga drycker) måste avdragets storlek i vissa fall beräknas genom en proportionering av dessa olika inköp.

De nya reglerna innebär enligt vår bedömning en avsevärd förenkling i förhållande till den tidigare gällande ordningen. Då det är fråga om ett nytt regelverk medför det emellertid att företag tvingas se över sina rutiner för avdrag på representationskostnader. För ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Skeppsbron Skatt.