Nya ränteavdragsbegränsningsregler – Frukostseminarium i Stockholm och i Malmö

Nya ränteavdragsbegränsningsregler.

– Hur påverkas kommuner och kommunala bolag?

Nya ränteavdragsbegränsningsregler kommer att tillämpas senast den 1 januari 2019. En proposition om detta förväntas komma den 16 april. De nya reglerna kommer att påverka beskattningen av de kommunala bolagen och därmed indirekt kommuner. Exakt vad reglerna kommer att innebära är oklart i dagsläget. I ett förslag som lämnades den 20 juni 2017 föreslogs emellertid två alternativa förslag med schablonmässiga ränteavdrag som en procentuell andel av EBIT (35 %) eller alternativt EBITDA (25 %). Samtidigt föreslogs en sänkning av bolagsskatten till 20 procent. Det kan antas att de nya reglerna kommer att ta avstamp i något av de alternativa förslagen.

Vid seminariet kommer vi att presentera innehållet i de nya reglerna och analysera konsekvenserna för kommuner och kommunala bolag. Vi kommer även att presentera det senaste om den s.k. paketeringsutredningen.

Välkommen till Skeppsbron Skatts frukostseminarium i Stockholm och Malmö!
24 april i Stockholm mellan kl 9.00 – 11.00 hos Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20
26 april i Malmö mellan kl.9.00 – 11.00 hos Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 5

Har du frågor angående seminariet, kontakta:
Mikael Löwhagen, tel: 073-640 91 45
Debora Eriksson, tel: 073-640 91 66

Anmäl dig senast den 18 april genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär.

Hjärtligt välkommen!

Seminarium i Stockholm och Malmö i april 2018 - Nya ränteavdragsbegränsningsregler