Nya ränteavdragsbegränsningar – proposition väntas den 16 april

Regeringen har nyligen presenterat en lista över propositioner inför våren 2018. Av listan framgår att en proposition om nya skatteregler för företagssektorn (behandlar bl.a. ränteavdragsbegränsningar) avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Innan propositionen presenteras skickas den till Lagrådet för yttrande. I samband med detta förväntar vi oss att veta mer om innehållet i de nya reglerna. Det är i dagsläget oklart när lagrådsremissen publiceras.

Vi bevakar händelseutvecklingen och återkommer så snart vi har ytterligare information.

Vid frågor kontakta:
Mikael Löwhagen, mobil 073-640 91 45, Mikael.Lowhagen@Skeppsbronskatt.se
Richard Hedin Thyr, mobil 073-640 91 61, Richard.Hedin.Thyr@Skeppsbronskatt.se
Debora Eriksson, mobil 073-640 91 66, Debora.Eriksson@Skeppsbronskatt.se