Moms mellan huvudkontor och filial när filialen ingår i momsgrupp

EU-domstolen har den 16 september  i en dom avseende Skandia America Corp. uttalat att ett tillhandahållande av tjänster som skedde mellan bolaget amerikanska huvudkontor och bolagets svenska filial, som var med i en svensk momsgrupp, utgör omsättning och således ska beskattas momsmässigt. Enligt domstolen ska den svenska momsgruppen redovisa och betala momsen.

Domen kommer sannolikt att få betydande konsekvenser för den finansiella sektorn och kommer att analyseras ingående. Vi kommer återkomma avseende denna.