Justeringar i förslag till nya 3:12-regler

Regeringen presenterade i en lagrådsremiss den 31 maj vissa förändringar i det förslag till justerade 3:12-regler som presenterades i vårens budgetproposition. Bland annat justeras taket för löneuttagskravet till 40 basbelopp. Dessutom krävs det enligt det nya förslaget färre kapitalandelar för att utnyttja löneunderlagsregeln – fyra procent i stället för fem.