Skeppsbron Skatts 20-årsjubileumsfest!

Stort tack för att du kom och firade med oss!