HFD: Följdändring riktig i tryckerimål

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slutgiltigt avgjort tryckerimomsfrågan. Utgången blev inte den väntade utan HFD anser att det faktiskt är möjligt att följdändra. Dessutom anför domstolen att det inte är oskäligt att fatta beslut om följdändring så länge det inte är klarlagt att tryckeriet i fråga inte kommer att betala tillbaka momsen till kunden. Utgången avviker…
Logga in och läs mer