Välkommen till vårens första seminarium/webinar
TP-processer – vad krävs för framgång?
TISDAGEN DEN 2 APRIL KL 9:00-10:00

Frukost och registrering kl 08:30 för de som deltar på plats.

    Välj om du vill delta på plats eller via webinar