Frukostseminarium – Skatteeffektiva incitamentsprogram 28 februari i Malmö

Funderar ni på att sätta upp ett incitamentsprogram för era nyckelpersoner? Eller har ni ett incitamentsprogram men undrar över hur det kan effektiviseras?

Beskattningskonsekvenserna varierar beroende på utformningen av programmet och det finns många olika typer av instrument och modeller att välja bland.

Skeppsbron Skatt bjuder in till frukostseminarium där vi kommer att beskriva och jämföra skattereglerna för olika incitamentsprogram såsom teckningsoptioner, syntetiska optioner och vanliga personaloptioner.

Vi kommer också att beröra de nya reglerna om personaloptioner som trädde i kraft vid årsskiftet och som under vissa förutsättningar, bland annat beroende av bolagets ålder och storlek, ger vissa företag möjlighet att erbjuda anställda skattegynnade personaloptioner.

Seminariet är kostnadsfritt.
Kan du inte delta? Bjud gärna in en kollega!

Plats:       Vårt kontor på Skeppsbron 5, Malmö
Datum:   28 februari 2018
Tid:          Frukost serveras från 8.30 och seminariet hålls mellan kl. 09.00 – 10.00

Anmäl dig senast den 21 februari genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär
OBS begränsat antal platser! (hör av dig om du vill ta med dig en kollega)

Har ni några frågor angående detta var vänlig att kontakta Kimmie Johansson 073-640 91 96

Varmt välkommen!

 

Anmälan frukostseminarium - Skatteeffektiva incitamentsprogram 28 februari 2018 i Malmö