Frukostseminarium i Stockholm och Malmö om avräkning av utländsk skatt

Skeppsbron Skatt bjuder in till ett frukostseminarium kring avräkning av utländsk skatt. Fokus ligger på avräkningsfrågor som är viktiga inför kommande bokslut, men vi tar också upp en del långsiktiga planeringsmöjligheter.

Bokslutsfrågor som berörs:

  • Spärrbeloppsberäkningen:
    – Definition av utländsk nettoinkomst (inkomster samt kostnadsallokering)
    – Sammanlagd inkomst och koncernbidragsplanering
    – Övriga aspekter, t.ex. hantering av periodiseringsfond
  • Carry forward av ej avräkningsbar utländsk skatt (tidsaspekter och förutsättningar för avräkning under senare år)
  • Avdrag för utländsk skatt

Plats: 
7 december på vårt kontor i Stockholm, Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 20
8 december på vårt kontor i Malmö, Skeppsbron Skatt, Skeppsbron 5

Tid i Stockholm och Malmö:
8.30 – 8.45 Frukost
8.45 – 10.00 Seminarium

Observera att antalet platser är begränsat!

Välkommen!