Frukostseminarium i Stockholm och Malmö – Koncerninterna avtal och internprissättning

Svensk praxis på internprissättningsområdet visar på en trend av att koncerninterna avtal får ökad betydelse vid bedömningen om vad som hade accepterats av oberoende part. Med anledning av detta bjuder skeppsbron skatt in till frukostseminarium där vi kommer redogöra för rättsläget och de fallgropar man bör undvika. Utöver föredrag kommer det bjudas på frukost.

När:
26 september i Stockholm 08.00 – 09.30
5 oktober i Malmö 08.00 – 09.30

Plats:
Skeppsbron 20 i Stockholm (vårt kontor)
Skeppsbron 5 i Malmö (vårt kontor)