Frukostseminarium i Malmö den 25 april om de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna

Nya skatteregler för företagssektorn

Nu har Regeringen till slut lämnat en lagrådsremiss, vilket gör att man nu med hög sannolikhet har möjlighet att förutse hur de nya reglerna om företagens beskattning kommer att se ut fr o m 1 januari 2019.

Förslagets innehåll i urval:

  • Successiv sänkning av bolagsskatten till 20,6 %
  • Generell begränsning av ränteavdrag – inklusive räntedel i leasingavtal –  där avdragsutrymmet för negativt räntenetto begränsas till 30 procent av skattemässigt EBITDA
  • Utjämning av positivt och negativt räntenetto inom en koncern möjligt när koncernbidragsrätt finns
  • Ränteavdrag upp till 5 mkr per intressegemenskap får dras av utan begränsning
  • Nuvarande s k ränteavdragsbegränsningsreglerna förenklas avsevärt.
  • De tidigare föreslagna temporära begränsningarna för nyttjande av tidigare års underskott har tagits bort

På ett frukostseminarium den 25 april kommer vi att redogöra för förslagets innehåll samt med exempel illustrera vilka effekter förslaget kommer få vid genomförande.

Tid:         25 april kl. 8.30 – 9.45, frukost serveras från kl 8.00
Plats:      Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående anmälningsformulär senast den 20 april.
Observera att antalet platser är begränsat!

Anmälan frukostseminarium i Malmö 25 april 2018 - Nya ränteavdragsbegränsningsreglerna