En europeisk skatt på finansiella transaktioner. En komparativ analys av EU kommissionens direktivförslag KOM(2011) 594

Artikel från Svensk Skattetidning (2013:1) av Emelie Eriksson. 1. Bakgrund och syfte med direktivförslaget. Beskattning av den finansiella sektorn har i kölvattnet av den senaste finanskrisen seglat upp som ett aktuellt ämne på den internationella agendan, och ses nu som en väg ut ur eurokrisen. Den 28 september 2011 utfärdade kommissionen ett direktivförslag KOM(2011) 594,…
Logga in och läs mer