Domarjäv i skattemål

Artikel i SkatteNytt (2011 s. 572) av Per Holstad. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 15 mars 2011 (mål nr 1284-10 och 1285-10) kommit fram till att en domare i länsrätt inte varit förhindrad att handlägga taxeringsmål med anledning av att han tidigare prövat och bedömt att det inte funnits förutsättningar att bevilja…
Logga in och läs mer