Ulf Tivéus

Ulf arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på bank, finans och försäkring, M&A och private equity samt IT, Telekom och teknologi. Utöver skatterådgivningen är Ulf en välkänd författare till bl.a. ”Skatt på kapital” och medförfattare till ”Skatt på finansiella instrument” och” Inkomstskattelagen - en kommentar” och andra skattehandböcker. Ulf har också publicerat ett stort antal artiklar i svenska skatterättsliga tidskrifter och författat flera svenska nationalrapporter för International Fiscal Association (IFA). Ulf är sedan 1990 även medlem i redaktionskommittén för tidskriften Skattenytt.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2003 -
 • KPMG
  1982-2003
 • Skatterättsnämnden, Riksskatteverket, Länsrätten mfl
  1973-1982
 • Jur kand, Stockholms universitet
  1973