Therése Østergaard

Therése arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på internationell verksamma koncerner. Hon har även lång erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner och omstruktureringar.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2006 -
 • KPMG
  2005-2006
 • Justitiedepartementet
  2003-2005
 • Tilburg University, Nederländerna
  2002-2003
 • Magister i handels- och skatterätt, Int. Handelshögskolan Jönköping
  2002