Sarah Nader

Sarahs övergripande uppgifter är att bistå vid bearbetning och uppdatering av affärstransaktioner och information, hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra, utgiftsrapporter, kvitton och andra finansiella frågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2016 -
  • Magisterexamen Företagsekonom, Uppsala universitet
    2015
  • Kandidatexamen Företagsekonomi, San Diego State University
    2014