Sarah Backlund

Sarahs huvudsakliga inriktning är mervärdesskatt där hon arbetar med både nationella och internationella mervärdesskattesrättsliga frågor. Vidare har Sarah många års erfarenhet av att etablera utländska bolag i Sverige och har således erhållit specialistkompetens inom de internationella skattefrågorna hänförliga därtill. Sarah har en bred erfarenhet inom en mängd olika branscher och områden som till exempel private equity och offentlig sektor, internationell handel, detaljhandel och konsumentprodukter, fastigheter, byggverksamhet, sjukvård och utbildning. Sarah har erfarenhet av att arbeta med både små, medelstora och stora företag. Sarah besitter även momsrelevant kunskap om tyska företag.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2021-
 • BDO
  2012-2021
 • PwC
  2010-2012
 • Tysk-Svenska Handelskammaren
  2009-2010
 • Filosofie Magisterexamen Rättsvetenskap
  2005-2009
  Örebro universitet