Richard Hedin Thyr

Richard är specialiserad och arbetar med inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Richard har ett särskilt fokus på strukturfrågor, omstruktureringar, transaktioner och projektutveckling kopplade till fastighetsinvesteringar.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2007 -
 • Ernst & Young, Stockholm och London
  2005-2006
 • Länsrätten, Stockholm
  2005-2006
 • Skatteverket
  2001-2002
 • LLM i US Tax
  2003
 • Jur. kand, Uppsala universitet
  2001