Peter Markendahl

Peter arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på M&A och Private Equity samt Bygg, fastighet och entreprenad.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2018 -
  • Grant Thornton
    2015-2018
  • Juristexamen, Örebro universitet
    2015