Nils Moberg

Nils arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på internprissättning.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2022-
  • Juristexamen, Uppsala Universitet
    2022
  • Vinge
    2015-2021