My Christensen

My arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell beskattning.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2020-
  • Deloitte
    2018-2020
  • Juristexamen, Stockholms universitet
    2018