Mikael Löwhagen
Fokusområden
 • Inkomstskatt
 • Compliance / TMP
 • Fastighet och bygg
 • M&A och private equity
 • Bank, finans och försäkring
 • Offentlig verksamhet

Mikael är specialiserad och arbetar med inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Mikael har ett särskilt fokus på frågor relaterade till fastighetsinvesteringar för bl.a. institutioner, försäkringsföretag och kommuner. Mikael har även ett särskilt fokus på strukturfrågor, omstruktureringar, transaktioner och projektutveckling kopplade till fastighetsinvesteringar.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2003 -
 • Deloitte
  2002-2003
 • Andersen
  2002
 • KPMG
  1999-2002
 • ABB
  1998-1999
 • KPMG
  1994-1998
 • Skatteverket
  1990-1994
 • Fil. kand Företagsekonomi, Högskolan i Borås
  1993
 • Jur. kand., Lunds universitet
  1989