Michael Kristensen

Michael är specialiserad och arbetar med inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen samt tillväxtföretag. Michael har ett särskilt fokus på strukturfrågor, omstruktureringar, transaktioner och projektutveckling kopplade till fastighetsinvesteringar.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2008 -
 • Nordiska Skatt
  2005-2008
 • ICA
  2004-2005
 • Ernst & Young
  1997-2004
 • Skatteverket
  1990-1997
 • Jur. kand., Stockholms universitet
  1990