Mats Holmlund

Mats har varit rådgivare inom mervärdesskatt under många år och han är en av landets ledande experter inom området. Han har betydande erfarenhet av i princip alla branscher och dess specifika momsfrågor. Mats är ofta anlitad som föredragshållare såväl nationellt som internationellt. Han har skrivit ett stort antal artiklar och varit en av författarna bakom flera böcker avseende moms.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2003 -
 • KPMG
  1994-2003
 • Skatteverket
  1988-1994
 • Jur. kand., Uppsala universitet
  1988