Maria Nygren

Marias övergripande uppgifter är att bistå vid bearbetningar och uppdateringar av affärstransaktioner och information, hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra, uppgiftsrapporter, kvitton och andra finansiella frågor.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2019 -
  • Pop House Sweden AB
    2015-2019