Madeleine Kvarnerås

Madeleine assisterar klienter inom flera olika branscher med frågor avseende moms, tull och punktskatter, samt där tillkommande compliance. Madeleine har erfarenhet av att hålla interna och externa utbildningar inom momshantering och även av att leda momsprojekt på plats hos klient.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2018 -
 • Deloitte
  2014-2017
 • Svenskt Näringsliv
  2014
 • Juristexamen, Uppsala universitet
  2014