Lina Engman

Med sin långa erfarenhet har Lina betydande kunskap om såväl svenska och internationella momsfrågor inom samtliga förekommande branscher. Genom åren har Lina byggt upp ett särskilt fokus på momsfrågor kopplade till bygg-, fastighets- och entreprenadbranschen liksom olika frågor som uppkommer hos varuhandlande bolag. Lina är drivande i Skeppsbron Skatts fastighetsmomsgrupp liksom dess grupp för varuhandandel. Utöver att bistå sina kunder i löpande rådgivning inom mervärdesskatteområdet, har Lina även stor erfarenhet av skatteprocesser. Lina är härutöver även mycket uppskattad som engagerad föreläsare.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2008 -
 • KPMG
  1999-2008
 • Länsrätten, Malmö
  1997-1999
 • Jur. kand. Lunds universitet
  1997