Johanna Weide Hagman

Johanna arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning. Johanna arbetar även med ägarledda företag och dess ägare, de s.k. 3:12-reglerna.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2022-
  • EY
    2017-2022
  • Juristexamen, Lunds universitet
    2017