Johanna Kjellberg

Johanna arbetar med administrativa frågor på vårt kontor i Stockholm

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2019 -
  • Ryska Posten
    2017-2019