Johan Bengtsson
Fokusområden

Johan arbetar med rådgivning avseende moms och andra indirekta skatter inom flera branscher. Han håller ofta föredrag och är bland annat engagerad som gästföreläsare på fördjupningskurserna i skatterätt vid Lunds universitet.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2013 -
  • Juristexamen, Lunds universitet
    2012
  • Skatteverket
    2011-2013