Joakim Wittkull

Joakim arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på skatteprocess. Joakim är en erfaren processförare och har företrätt såväl privatpersoner som storföretag i mål hos domstolar och i skatteärenden hos Skatteverket. Utöver arbetet som konsult har Joakim författat flera artiklar i svenska skatterättsliga tidskrifter. Joakim är även en ofta anlitad föredragshållare.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2004 -
 • KPMG
  1997-2004
 • Kammarrätten
  1992-1997
 • Jur. kand., Stockholms universitet
  1992