Henrik Ringefors Hedblom

Henrik arbetar med företagsbeskattning inom flera branscher med ett särskilt fokus på ägarledda företag och dess ägare, dvs med de s.k. 3:12 reglerna. Henrik bistår bl.a. med rådgivning avseende omstruktureringar, generationsskiften, planering av ägarens löneuttag samt köp och försäljning av företag. Vidare biträder Henrik också klienter vid skatteprocesser hos Skatteverket eller domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2021-
 • BDO
  2020-2021
 • KPMG
  2019-2020
 • Skatteverket
  2011-2019
 • Reitan Convenience Sweden AB
  2010-2011
 • Transportstyrelsen
  2009-2010
 • Juristexamen, Uppsala universitet
  2009