Henrik Kjellgren
Fokusområden
 • Inkomstskatt
 • Skatteprocess

Henrik arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på skatteprocess och svensk företagsbeskattning. Henrik har företrätt såväl privatpersoner som storföretag i mål hos domstolar och i skatteärenden hos Skatteverket.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2016 -
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
  2014-2016
 • Juristexamen, Göteborgs universitet
  2014