Henrik Kjellgren

Henrik arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på skatteprocess och svensk företagsbeskattning. Henrik har företrätt såväl privatpersoner som storföretag i mål hos domstolar och i skatteärenden hos Skatteverket.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2016 -
  • Förvaltningsrätten i Stockholm
    2014-2016
  • Juristexamen, Göteborgs universitet
    2014