Gustaf Otterheim

Gustaf arbetar med klienter inom flera branscher men med ett särskilt fokus på ägarledda företag, fastighetsbranschen samt frågor som rör sambandet mellan redovisning och beskattning. Utöver skatterådgivningen har Gustaf publicerat artiklar i svenska skatterättsliga tidskrifter.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2017 -
  • Juristexamen, Uppsala universitet
    2017