Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson arbetar med kunder inom flertalet branscher med särskilt fokus på moms och andra indirekta skatter kopplade till fastigheter, bygg och varuhandel. Han är verksam i Skeppsbron Skatts moms- respektive fastighetsgrupp men har även ett ledande ansvar för Skeppsbron Skatts tullgrupp. Utöver att Fredrik bistår kunder i löpande rådgivning har han också stor erfarenhet av skatteprocesser. Fredrik är vidare en uppskattad föredragshållare inom sina Fokusområden 
och han har också författat ett stort antal artiklar 
i skattetidsskrifter.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2008 -
 • Finansdepartementet
  2006-2008
 • Svea Hovrätt
  2005-2006
 • Kammarrätten i Stockholm
  2004-2005
 • Länsrätten
  2002-2004
 • Kammarrätten
  2001-2002
 • Länsrätten
  1999-2001
 • Jur. kandexamen, Uppsala
 • Universitet och Maastricht
  1999