Felix Schöttle

Felix arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell personbeskattning. Felix skrev sitt examensarbete om väsentlig anknytning, och har med anledning av detta särskild kompetens avseende utflyttning från Sverige.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2020-
  • Juristexamen, Lunds universitet
    2020