Erik Frösdal

Erik arbetar med klienter inom flera branscher med ett särskilt fokus på M&A och private equity, fastigheter, handel och tillverkningsindustri. Erik har bred erfarenhet av projektledning i gränsöverskridande transaktioner. Erik har även skrivit flera artiklar i svenska skatterättsliga tidskrifter och är svensk nationalrapportör för International Fiscal Association (IFA) 2018.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2013 -
  • Juristexamen, Stockholms universitet
    2013