Emilija Zec

Emilija arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2020-
  • Juristexamen, Stockholms universitet
    2020
  • Universidade Católica Portuguesa
  • Portugal
    2019