Emilia Wallén

Emilia arbetar med klienter inom ett flertal branscher i frågor rörande inkomstskatt och internationell beskattning.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2015 -
  • Juristexamen, Lunds universitet
    2015