Daniel Ek

Daniel arbetar med klienter inom flera branscher. Daniel har ett särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för små- och medelstora företag samt dess ägare. Daniel bistår bl.a. med rådgivning kring de s.k. 3:12-reglerna, omstruktureringar, generationsskiften samt köp och försäljning av företag. Vidare upprättar Daniel olika civilrättsliga dokument som t.ex. avtal för interna och externa överlåtelser av aktier, fastigheter och verksamheter, aktieägaravtal, gåvobrev och äktenskapsförord m.m. Daniel driver även skatteprocesser inför Skatteverket och i domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2019-
 • PwC
  2007-2019
 • Trafikverket
  2006-2007
 • Dalarnas försäkringsbolag
  2004-2006
 • Förvaltningsrätten
  2002-2004
 • PwC
  2000-2002
 • Förvaltningsrätten
  1998-2000
 • Skatteverket
  1995-1998
 • Jur. Kand, Uppsala universitet
  1995