Daniel Ek

Daniel arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på inkomstskattefrågor för ägarledda företag/tillväxtföretag och bistår bl.a. med rådgivning kring de s.k. 3:12 - reglerna, omstruktureringar, generationsskiften och köp och försäljning av företag. Daniel upprättar även olika civilrättsliga dokument som t.ex. avtal för interna och externa överlåtelser av aktier och fastigheter, aktieägaravtal och gåvobrev m.m. samt driver skatteprocesser inför Skatteverket och i Domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2019-
 • PwC
  2007-2019
 • Trafikverket
  2006-2007
 • Dalarnas försäkringsbolag
  2004-2006
 • Förvaltningsrätten
  2002-2004
 • PwC
  2000-2002
 • Förvaltningsrätten
  1998-2000
 • Skatteverket
  1995-1998
 • Jur. Kand, Uppsala universitet
  1995