Caroline Holmberg

Caroline arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på skatteprocess.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020 -
 • Högsta förvaltningsdomstolen
  2018-2020
 • Kammarrätten
  2017-2018
  (kammarrättsassessor)
 • Förvaltningsrätten
  2009-2017
 • Kammarrätten
  2006-2009
 • Wistrands Advokatbyrå
  2006
 • Stockholms tingsrätt
  2003-2005
 • Jur. kand., Uppsala Universitet
  2002
 • Universiteit Maastricht
  2001